NYHED! Vi sælger nu også SEDUM i bakker

Vejledning til såning

Generelt om såning af græs

Græsfrø skal opbevares tørt, da der ved den mindste fugt, kan sætte en spiring i gang i æsken. Dette vil resultere i, at de ikke vil spire, når de bliver sået i jorden. 

Der er 4 hovedpunkter man skal have i mente, for at opnå den optimale spiring; ilt, vand, varme og lys. 

For at få det bedste resultat, er det vigtigt, at frøet holdes fugtigt og samtidigt får ilt. Hvis frøet får for meget vand, kan det resultere i en svampedannelse og forrådnelse. Det kan lede til, at der ikke kommer ilt til frøet. Hvis frøet derimod får for lidt vand, vil det udtørre og dermed slet ikke starte spiring eller måske starte op, men gå i stå, som resulterer i at det dør ud. 

Græsfrø har en spiring ved 7 graders jordtemperatur, man anbefaler dog at så i perioden forår til efterår. 
Det er meget forskelligt hvor hurtigt græsfrø spirer, men der vil typisk gå 2-4 uger før frøene spirer og man kan ane et grønt skær i jorden. 

Når frøet er spiret, er det vigtigt, at planterne får tilstrækkeligt med lys.


Forberedelse inden græs såning 


Hvis man har et bart jordstykke: 

Første arbejdsdel er, at jorden grundigt skal afrives så den er fri for sten, rødder m.m. Derefter skal der en omhyggelig planering, så man får afrettet jordstykket af. Man kan evt. bruge en træpalle eller en omvendt rive til dette. Hvis jorden er meget løs, anbefales det at få tromlet og sat jordstykket. Overfladen skal være så fast, at man kan betræde jorden uden at sætte spor.  


Hvis man har en eksisterende græsplæne:

Første arbejdsdel er, at jorden skal fræses, grubes eller graves. Vi anbefaler, at man ved fræsning af gammel græsplæne, har en fræsedybde på 10-15 cm.

Derefter skal man planer, rive og tromle jordstykket grundigt, så det bliver jævnt. Hvis man ikke får sat jorden grundigt, får man en ujævn græsplæne. Gamle klumper, rødder og sten skal fjernes. Overfladen skal være så fast, at man kan betræde jorden uden at sætte spor 


Græs såning

Vi anbefaler, at man sår med en såvogn eller en håndspreder, for at opnå et jævnt resultat. Sår gerne af to gange vinkelret.

Det en god ide at opdele arealet i mindre stykker og at opdele såningen i tilsvarende antal portioner. Man vil på denne måde, hele tiden kunne regulere, hvor mange frøer man spreder ud. 

Sår gerne på kryds og tværs for at opnå en jævn fordeling af såningen.

Når frøene er blevet spredt og kommet i jorden, skal man tromle arealet over med en tromle - gerne en nettromle, så frøene ikke klistrer sig fast på den glatte tromleoverflade. Tromlingen vil gøre, at de nysået frø får jordforbindelse og ikke blæser væk. 

Vanding kan være nødvendig i tørre perioder for fremspiring. 


Efterfølgende pleje af græsplæne

Vi anbefaler, at man gøder den nysået græsplæne når frøet er spiret, og græsstrået har en længde på ca. 2 cm. Se evt. Vejledning til gødning. 

De nye græsstrå skal klippes første gang, når de har en længde på 6-8 cm. Vi anbefaler, at man første gang har en klippehøjde på ca. 4-5 cm. Derefter skal det klippes med en klippehøjde på 3-3,5 cm. 

Man vil opleve, at det nye græs blomstrer, men med dette medfølger diverse ukrudt desværre også.  For at mindske vækst af ukrudt, skal man klippe græsplænen ca. 2 gange ugentligt med en klippehøjde på 3-3,5 cm. Dette vil stresse ukrudtet. Hvis der er større områder med ukrudt, skal det fjernes. Det er en god ide at have en opsamler på sin græsklipper ved slåning. 

 

KLIK HER OG HENT VORES VEJLEDNING!