Vejledning til rullegræs

Generelt om rullegræs

Rullegræs kan udlægges hele året undtagen når der ligger frost. Rødderne på rullegræsset vokser når der er en jordtemperatur på over 0 grader. Selve græsstrået vokser når der er en jordtemperatur på over 7 grader.      
 

Forberedelse inden udlægning af rullegræs 

Forberedelsen af jorden er en af det vigtigste elementer for, at få det bedste resultat inden udlægning af rullegræs. Hvis jordforberedelserne ikke er optimale, afspejles det i det endelige resultat. Det er derfor vigtigt at have et sundt jordunderlag, så det ny anlagte rullegræs nemt og hurtigt kan slå rødder. Jorden må dermed ikke være af dårlig kvalitet, være næringsfattig, tør, eller have et lavt humusindhold. 

Første arbejdsdel består af, at jorden skal fræses, grubes eller graves. Vi anbefaler, at man ved fræsning af gammel græsplæne, har en fræsedybde på 10-15 cm.

Derefter skal man gøre jorden plan, for så at rive og tromle jordstykket grundigt, så det bliver jævnt. Hvis man ikke får sat jorden grundigt, får man en ujævn græsplæne. Gamle klumper, rødder og sten skal derfor fjernes for at opnå det bedst mulige resultat. En tommelfingerregel er, at overfladen skal være så fast, at man kan betræde jorden uden at sætte spor. 

Hvis rullegræsset skal passe op af en flisekant, skal jorden være ca. 2-2,5 cm under flisekanten inden man udlægger rullegræsset. 

Udlægning af rullegræs  

Når al forberedelse af jorden er gjort, er du klar til udlægning af rullegræsset.

Vi anbefaler, at man altid starter bagerst i haven med at udlægger rullegræs, så du på den måde ikke betræder det ny anlagte rullegræs i takt med, at du udlægger det. Rullegræsset skal lægges forbandt, så samlingerne ligger forskudt af hinanden. På samme manér som når man opfører en murstensvæg. Dette gør, at samlingerne bliver mindre synlige, indtil det ny anlagte rullegræs har groet sig fast. Det er vigtigt, at man lægger græsrullerne helt tæt, så der ikke kommer sprækker imellem dem. Vær opmærksom på ikke at strække i rullegræsset, da rullerne vil krybe sig sammen igen og dermed efterlade revner i den færdige græsplæne. 

Rullegræsset kan formes med hjælpe af en kniv eller en spade, hvis man skal afslutte en ende op til f.eks. et bed eller en flisekant. 

Når rullegræsset er anlagt, skal der tromles oven på rullegræsset inden vanding. Dette gør, at man sikrer sig, at rullegræsset får jordforbindelse og at samlingerne bliver mindre synlige. 

Det kan være en god ide, at bestille lidt ekstra rullegræs, da der godt kan gå lidt til spilde ved f.eks. skæringer. 

Rullegræsset bør udlægges med det samme efter afhentning eller levering, og må ikke overdækkes med f.eks. plastik eller presenninger.    

Rullegræs vanding 

Da rullegræsrødderne ikke har fat i jorden endnu, er du nødt til at vande dem for at undgå udtørring. Man skal vande det ny anlagte rullegræs minimum en gang dagligt i de første 3 uger. Vandingen skal helst ske om morgen eller aften, så vandet ikke fordamper. Der bør vandes ca. 30 minutter med en vippevander pr. område (dog altid efter behov). Ved tørkeperioder skal der vandes uafbrudt i morgen, dagstimerne og aften.

Et tip kan være at løfte forsigtigt op i et hjørne på en af rullegræs rullerne efter vanding, og se om der er vådt under rullen på jorden. Hvis den er gennemvandet, og jorden er våd 1-2 cm nede i jorden - så har du vandet nok.    

Korrekt vanding er en af de vigtigste forudsætninger for det bedste resultat 

Der bør IKKE vandes inden udlægning af rullegræs, da jorden kan blive mudret og ujævn. Vand det derfor efter udlægning.     
 

Efterfølgende pleje af rullegræs  

Man kan betræde rullegræsset med det samme, men det har bedst af at få ro til at gro fast i de første 2-3 uger.

Rullegræsset skal dog klippes inden for den første uge efter udlægning. En klippehøjde på omkring 3-3,5 cm er det optimale.

Det er vigtigt, at din nye rullegræsplæne bliver passet med hyppige klipninger og gødning, hvis du vil bibeholde den flotte plæne. Man skal gøde den ny anlagte rullegræs plæne 3-4 uger efter udlægning. Se evt. Vejledning til gødning. 

Hyppige græsklipninger er med til at få græsstrået til at formere sig og give et tæt rodlag. Græsstrået vil i stedet for at gro i vejret, gro til siden og bibeholde det tætte rodlag. 

 

KLIK HER OG HENT VORES VEJLEDNING!